RTP Company - Tekniset muovit

 

RTP Company on teknisten muovien globaali valmistaja, joka kompaundoi peruspolymeereihin lisäominaisuuksia lisäämällä lujitteita, lisäaineita tai monessa tapauksessa pelkästään asiakkaan määrittämän värin. Tuotantolaitokset sijaitsevat Ranskassa, Saksassa, Kiinassa, Singaporessa, Yhdysvalloissa ja Meksikossa.

 • Valitse RTP:n tuotesarjan numero teknisiä tietoja varten
 • Valitse peruspolymeeri tutkiaksesi polymeerin yleisiä ominaisuuksia
 • Valitse tuoteominaisuus sivun oikeassa laidassa olevasta luettelosta
   

  Tuote- sarja

  Peruspolymeeri

  Lyhenne

  100 Polypropeeni (PP)
  200 Polyamidi 66 (PA 66)
  200 A Polyamidi 6 (PA 6)
  200 B Polyamidi 6/10 (PA 6/10)
  200 C Polyamidi 11 (PA 11)
  200 D Polyamidi 6/12 (PA 6/12)
  200 E Amorfinen Polyamidi (PA)
  200 F Polyamidi 12 (PA 12)
  200 H Iskuluja Polyamidi 66 (PA 66)
  200 K Polyaryyliamidi (PARA)
  300 Polykarbonaatti (PC)
  400 Polystyreeni (PS)
  500 Styreeni Akryylinitriili (SAN)
  600 Akryylinitriili Butadieeni Styreeni (ABS)
  700 HD Polyeteeni (HDPE)
  700 A LD Polyeteeni (LDPE)
  800 Polyasetaali , Polyoksimeteeni (POM)
  900 Polysulfoni (PSU)
  1000 Polybuteeni Tereftalaatti (PBT)
  1100 Polyeteeni Tereftalaatti (PET)
  1200 S Esteripohjainen Polyuretaani (TPUR)
  1200 T Eetteripohjainen Polyuretaani (TPUR)
  1300 Polyfenyleeni Sulfidi (PPS)
  1400 Polyeetterisulfoni (PES)
  1500 Termoplastinen Polyeetteri-Esteri Elastomeeri (TEEE)
  1700 Modifioitu Polyfenyleeni Oksidi (PPO)
  1800 Akryyli, Polymetyylimetakrylaatti (PMMA)
  1800 A Polykarbonaatti/Akryyli Seos (PC/PMMA)
  2100 Polyeetteri Imidi (PEI)
  2200 Polyeetterieetteriketoni (PEEK)
  2200 A Polyeetteriketoni (PEK)
  2300 Kova Termoplastinen Polyuretaani (RTPU)
  2500 Polykarbonaatti/ABS Seos (PC/ABS)
  2700 Styreeni Blokkikopolymeeri Elastomeeri (SEBS)
  2800 Termoplastinen Polyolefiini Elastomeeri (TEO)
  2900 Polyeetteri-Blokki-Amidi Elastomeeri (PEBA)
  3000 Polymetyylipenteeni (PMP)
  3100 Perfluorialkoksi (PFA)
  3200 Eteeni Tetrafluorieteeni (ETFE)
  3300 Polyvinyylideeni Fluoridi (PVDF)
  3400 Nestekidepolymeeri (LCP)
  3500 Fluorieteeni Propeeni (FEP)
  3900 Polyeetteriketonieetteriketoniketoni (PEKEKK)
  4000 Polyftaaliamidi (PPA)
  4000 A Polyftaaliamidi vesilämmitteiseen muottiin (PPA)
  4100 Polyeetteriketoniketoni (PEKK)
  4200 Termoplastinen Polyimidi (TPI)
  4300 Polysulfoni/Polykarbonaatti Seos (PSU/PC)
  4400 Korkealämpö Polyamidi (HTN)
  4600 Syndiotaktinen Polystyreeni (SPS)
  4700 Polytrimetyleeni Tereftalaatti (PTT)
  6000 2K-tarttuva - Termoplastinen Elastomeeri (TPE)