Tekninen Tuki

Laaja tuntemus eri raaka-aineiden ominaisuuksista, kaikista raaka-aineisiin liittyvistä standardeista ja kokemus eri työstömenetelmistä ovat asiakkaiden käytettävissä. Polymerik Oy tarjoaa tukea raaka-aineen valinnassa, tuote-suunnittelun yksityiskohdissa, raaka-aineiden koeajoissa ja tuotannon tehostamisessa.

Erikseen sovittaessa myös erillinen projektikohtainen tekninen konsultointi ja opetus erillistä korvausta vastaan on mahdollista.

Perustietoa muoveista

Polymeeri

Lyhenne

Polypropeeni (PP)
Polyamidi 66 (PA 66)
Polyamidi 6 (PA 6)
Polyamidi 6/10 (PA 6/10)
Polyamidi 11 (PA 11)
Polyamidi 6/12 (PA 6/12)
Amorfinen Polyamidi (PA)
Polyamidi 12 (PA 12)
Iskuluja Polyamidi 66 (PA 66)
Polyaryyliamidi (PARA)
Polykarbonaatti (PC)
Polystyreeni (PS)
Styreeni Akryylinitriili (SAN)
Akryylinitriili Butadieeni Styreeni (ABS)
HD Polyeteeni (HDPE)
LD Polyeteeni (LDPE)
Polyasetaali , Polyoksimeteeni (POM)
Polysulfoni (PSU)
Polybuteeni Tereftalaatti (PBT)
Polyeteeni Tereftalaatti (PET)
Esteripohjainen Polyuretaani (TPUR)
Eetteripohjainen Polyuretaani (TPUR)
Polyfenyleeni Sulfidi (PPS)
Polyeetterisulfoni (PES)
Termoplastinen Polyeetteri-Esteri Elastomeeri (TEEE)
Modifioitu Polyfenyleeni Oksidi (PPO)
Akryyli, Polymetyylimetakrylaatti (PMMA)
Polykarbonaatti/Akryyli Seos (PC/PMMA)
Polyeetteri Imidi (PEI)
Polyeetterieetteriketoni (PEEK)
Polyeetteriketoni (PEK)
Kova Termoplastinen Polyuretaani (RTPU)
Polykarbonaatti/ABS Seos (PC/ABS)
Styreeni Blokkikopolymeeri Elastomeeri (SEBS)
Termoplastinen Polyolefiini Elastomeeri (TEO)
Polyeetteri-Blokki-Amidi Elastomeeri (PEBA)
Polymetyylipenteeni (PMP)
Perfluorialkoksi (PFA)
Eteeni Tetrafluorieteeni (ETFE)
Polyvinyylideeni Fluoridi (PVDF)
Nestekidepolymeeri (LCP)
Fluorieteeni Propeeni (FEP)
Polyeetteriketonieetteriketoniketoni (PEKEKK)
Polyftaaliamidi (PPA)
Polyftaaliamidi vesilämmitteiseen muottiin (PPA)
Polyeetteriketoniketoni (PEKK)
Termoplastinen Polyimidi (TPI)
Polysulfoni/Polykarbonaatti Seos (PSU/PC)
Korkealämpö Polyamidi (HTN)
Syndiotaktinen Polystyreeni (SPS)
Polytrimetyleeni Tereftalaatti (PTT)
2K-tarttuva - Termoplastinen Elastomeeri (TPE)