Styreeni Eteeni-Butadieeni Styreeni blokkikopolymeeri Elastomeeri (SEBS, TES)

Edut

 • Jännitys-venymä käyttäytyminen lähimpänä kumia muihin termoelasteihin verrattuna
 • Dynaaminen hystereesi myös lähimpänä kumia kaikista termoelasteista
 • Alhainen jäännöspuristuma aineelle suunnitellulla käyttölämpötila-alueella
 • Yleensä alhaisempi ja laajempi kovuusalue muihin termoelasteihin verrattuna
 • Alhainen ominaispaino
 • Erinomainen hapettumisen ja UV-säteilyn kesto verrattuna saturoimattomaan styreeni blokkikopolymeeriin (SBS)

  Rajoitukset

 • Huono hiilivetyjen kesto
 • Täytyy aina kompoundoida
 • Suhteellisen alhainen maksimi käyttölämpötila

  Yleistä

  Normaalissa ympäristölämpötilassa, styreeni blokkikopolymeerit ovat eniten vulkanoidun kumin kaltaisia verrattuna muihin termoelasteihin. Kaikilla styreeni blokkikopolymeereillä on hyvä veden, happojen ja emästen sekä polaaristen liuottimien kesto, mutta huono hiilivetypohjaisten öljyjen, polttoaineiden ja liuottimien kesto.

  Saturoidut styreeni blokkikopolymeerit ovat "jalostetumpi" jäsen styreeni blokkikopolymeeri-perheessä. Niillä on parempi hapen, otsonin, UV-säteilyn ja yleensä kemikaalien kesto kuin saturoimattomilla versioilla. Lisäksi niillä on korkeampi vetojäykkyys ja ne säilyttävät paremmin vetolujuusominaisuutensa korotetuissa lämpötiloissa. Käyttölämpötila-alue on -45:stä 110°C:een. Kovuusalue Shore 30 A:sta Shore 50 D:hen.  

  RTP:n tekniikat, joita voidaan soveltaa saturoituun styreeni blokkikopolymeeri elastomeeriin ovat: asiakasvärit, ominaispainon modifiointi, antistaattisuuden ja sähkönjohtavuuden modifiointi, palonesto-ominaisuudet, UV-suojaus, antimikrobiset ominaisuudet, kulumisen ja kitkan modifiointi sekä kaksikomponettiruiskuvalun tarttumisen optimointi.

   

 • Ruiskuvaluparametrit

   60 240 210 200 190 °C ylä
   20 180 190 180 170 °C ala

   

  SEBS ei ole hygroskooppista, joten se voidaan työstää kuivaamatta. Mikäli raaka-aineen pinnalle on kondensoitunut kosteutta voidaan se poistaa kuivaamalla 2 tuntia 80°C lämpötilassa.

  Raaka-aine on leikkausohenevaa, eli juoksevuus paranee kun ruiskutusnopeutta nostetaan.