Polytrimetyleeni Tereftalaatti (PTT)

Edut

 • Alhainen veden imeytyminen
 • Pinnan laatu
 • Lujuus

  Rajoitukset

 • Kiehuvan veden vaikutus
 • Iskulujuus

  Yleistä

  Polytrimetyleeni Tereftalaatti (PTT) on osakiteinen polymeeri, jolla on monta samaa hyvää ominaisuutta kuin polyesteripohjaisilla sukulaisillaan PBT:lla ja PET:lla.

  PBT:iin verrattuna, PTT:sta tehdyillä kompaundeilla on parempi vetolujuus, taivutuslujuus ja jäykkyys. Niillä on myös erinomainen virtaus ja pinnanlaatu. PTT voi tietyissä tapauksissa olla myös kustannustehokkaampaa kuin PBT.

  Kemiallisen rakenteensa ansiosta, PTT:lla voi olla myös yhtenäisempi kutistumiskäyttäytyminen ja mittapitävyys tietyissä sovelluksissa kuin kilpailevilla osakiteisillä raaka-aineilla (erityisesti PBT).

  Polytrimetyleeni tereftalaatilla, kuten PBT:lla, on huoneenlämpötilassa  erinomainen kesto useita kemikaaleja vastaan, sisältäen alifaattiset hiilivedyt, polttoaineet, hiilitetrakloridin, perkloorieteeni, oljyt, rasvat, alkoholit, glykolit, esterit, eetterit ja laimennetut hapot ja emäkset. Vahvat hapot saattavat vahingoittaa PTT kompaundeja.

  PTT:n sitkeyttä, lujuuuta ja jäykkyyttä voidaan modifioida käyttämällä lujittavia kuituja kuten pitkä lasikuitu, lyhyt lasikuitu tai hiilikuitu.

   

 • Ruiskuvaluparametrit

  120 260 255 250 245 °C ylä
   80 235 245 240 230 °C ala

   

  Raaka-aine on erittäin herkkää kosteudelle. Esikuivaus 4-6 tuntia 125°C lämpötilassa on erittäin tärkeää. Työstön aikana raaka-aineen kosteuspitoisuus ei saa ylittää 0,01%, muuten mekaaniset ominaisuudet laskevat dramaattisesti. Kuivauksen jälkeen kosketusta huoneilmaan tulee vältää, koska granulaatti imee itseensä kosteutta hyvin nopeasti.

  Yli 260°C:n sylinterilämpöjä tulisi välttää, koska siitä voi aiheutua raaka-aineen termistä hajoamista.