Polybuteeni Tereftalaatti (PBT)

Edut

 • Alhainen veden imeytyminen
 • Ruiskuvalettavuus
 • Lujuus

  Rajoitukset

 • Kiehuvan veden vaikutus
 • Korkein käyttölämpötila on 150°C
 • Kemiallinen kesto

  Yleistä

  Polybuteeni Tereftalaatti (PBT) on osakiteinen ja korkeamolekyylipainoinen polymeeri, jolla on erinomainen tasapaino ominaisuuksien välillä ja hyvät työstöominaisuudet. Koska aine kiteytyy nopeasti, ovat ruiskuvalujaksot lyhyitä ja muottilämpötilat voidaan pitää alempina kuin monella muulla teknisellä muovilla.

  Tämä polyesterikestomuovi on erittäin mittapitävää. Sillä on lisäksi hyvä lämmönkestö, kemiallinen kesto varauksin sekä hyvät sähköiset ominaisuudet. Moniin kertamuoveihin verrattuna PBT raaka-aineilla on parempi vetolujuus, jäykkyys, paremmat sähkön eristysominaisuudet sekä ovat nopeampia ja taloudellisempia ruiskuvalaa.

  Tietyissä sovelluksissa PBT korvaa muita osakiteisiä kestomuoveja kuten polypropeenia, polyamideja ja asetaalia, kun tarvitaan parempaa suorituskykyä.

  PBT kilpailee ominaisuuksissa monien amorfisten teknisten muovien, kuten polykarbonaatin ja polysulfonin kanssa.

  PBT:lla on erinomainen kesto monia kemikaaleja vastaan huonelämpötilassa, kuten alifaattiset hiilivedyt, bensiini, hiilitetrakloridi, perkloorietyleeni, öljyt, rasvat, alkoholit, glykolit, esterit, eetterit ja laimennetut hapot ja emäkset. Ne eivät kestä vahvoja emäksiä.

  Lujittamattomaan polymeeriin verrattuna, lasikuitulujitetut PBT lajikkeet ovat vetolujuudeltaan, jäykkyydeltään ja painelujuudeltaan 2-3- kertaa parempia. Lujitetut lajikkeet kestävät hyvin hapettumista kuumassa ilmassa verrattuna polyamidi 6 ja 66:een. Veden imeytyminen on suhteellisen alhaista.

   

 • Ruiskuvaluparametrit

  120 270 260 255 245 °C ylä
   60 240 245 240 230 °C ala

   

  Raaka-aine on erittäin herkkää kosteudelle. Esikuivaus 4 tuntia 120°C lämpötilassa on erittäin tärkeää. Työstön aikana raaka-aineen kosteuspitoisuus ei saa ylittää 0,02%, muuten mekaaniset ominaisuudet laskevat dramaattisesti. Kuivauksen jälkeen kosketusta huoneilmaan tulee vältää, koska granulaatti imee itseensä kosteutta hyvin nopeasti.

  Yli 270°C:n sylinterilämpöjä tulisi välttää, koska siitä voi aiheutua raaka-aineen termistä hajoamista.

  40-100°C:n muottilämpötilaa voi käyttää, mutta haluttaessa hyvä pinnanlaatu on muotin lämpötilan oltava vähintään 80°C.