Polyaryyliamidi (PARA) - MXD6

Edut

 • Erittäin jäykkä
 • Hyvät virtausominaisuudet
 • Erinomainen pinnanlaatu
 • Virumislujuus
 • Alhainen lämpölaajenemiskerroin

  Rajoitukset

 • Korkea hinta verrattuna PA6 ja PA66:een
 • Sama lämmönkesto kuin PA6 ja PA66:lla
 • Huono kemikaalinkesto vahvoja happoja ja emäksiä vastaan

  Yleistä

  Polyaryyliamidi, tunnettu myös nimellä PA-MXD6, on samanlainen amidiperheen jäsen kuin PA6 tai PA66. Poiketen muista polyamideista, sillä on bentseenirengas amidipuolella kemiallisessa rakenteessaan. Tästä seuraa polymeerin erinomainen lujuus, jäykkyys, virumislujuus ja mittapitävyys verrattuna muihin polyamideihin. Materiaali on erinomainen vaihtoehto metallin korvaajaksi.

  Polyaryyliamidia on helppo modifioida käyttämällä kuituja, täyteaineita ja lisäaineita. Sen alhainen viskositeetti mahdollistaa korkeiden täyteainepitoisuuksien käytön vähäisellä tai olemattomalla pinnanlaadun heikkenemisellä. Ohutseinäiset sovellukset joissa tarvitaan hyvää jäykkyyttä ovat myös erinomaisia paikkoja polyaryyliamidin käytölle.

  Polyaryyliamidin kemiallinen kesto on samaa tasoa muiden polyamidiperheen jäsenten kanssa. Se kestää useimpia liuottimia kuten: alifaattisia ja aromaattisia hiilivetyjä, kloorattuja liuottimia, ketoneita, estereitä, eettereitä ja glokoleja. Kuitenkin kosketusta vahvojen happojen ja emäasten kanssa olisi vältettävä, koske ne hajottavat polyaryyliamidia.

   

   

 • Ruiskuvaluparametrit

  140 280 275 270 260 °C ylä
  120 270 270 260 250 °C ala

   

  Toimitetaan yleensä kuivattuna ilmatiiviissä säkissä. Mikäli ollut huoneilman kanssa yhteydessä yli 24 tuntia on raaka-aine kuivattava kuivailmakuivaajalla.

  -0,5-1,5 tuntia 120°C lämpötilassa
  -1-3 tuntia 120°C lämpötilassa
  -1-7 tuntia 80°C lämpötilassa

  Kiteytymisen varmistamiseksi on muotin pintalämpötilan oltava 120-140°C. Alhainen muottilämpötila aiheuttaa kappaleiden kieroutumista ja huonon pinnan.